Herning Kirkehøjskole

Bestyrelse


Bestyrelse for Herning Kirkehøjskole 2023-2025

Formand: Svend Erik Søgård, 23 26 6849
Næstformand: Svend Albrektsen, 25 35 2850
Sekretær: Sidsel Jørgensen, 40 36 3667
Kasserer: Lone Vingborg, 23 20 5014
Tovholder i programudvalg: Bodil Pedersen, 40 16 8800
Facebook: Sognepræst Jens Moesgård, 29 60 1256
Hjemmeside og programlayout: Ruth Søndergaard, 30 27 1397