Herning Kirkehøjskole

Bestyrelse


Bestyrelse for Herning Kirkehøjskole 2022. 

Formand: Svend Erik Søgård, 23 266849
Næstformand: Svend Albrektsen, 25 352850
Sekretær: Sissel Jørgensen, 40 363667
Kasserer, Hjemmeside og programlayout: Ruth Søndergaard, 30 271397. 
Kasserer: Lone Vingborg, 23 205014
Facebook: Sognepræst Jens Moesgård, 29 601256
Medlem: Bodil Pedersen, 40 16 8800